Bedrijven en Scholen

Aikido in onze maatschappij …

Eén van de doelstellingen van Aikido Centrum Rotterdam is om haar kennis van Aikido uit te dragen en hiermee een sociaal maatschappelijke rol in de hedendaagse maatschappij te hebben, opdat volwassenen en kinderen met Aikido niet alleen in balans met zichzelf zijn, maar ook zelfverzekerd zijn in alles wat ze doen: nu en in de toekomst. Derhalve, is Aikido Centrum Rotterdam graag een onderdeel van sociaal maatschappelijke initiatieven die hieraan bijdragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de initiatieven die Aikido Centrum Rotterdam heeft genomen en/of aan heeft meegewerkt:

Melanchton College (Schiebroek)- April 2011

Meer over dit initiatief kunt u hier nalezen:

Aikido workshops bij Melanchthon College – programma Voeding & Beweging

 

Melanchton College (Schiebroek) – November/December 2010

Meer over dit initiatief kunt u hier nalezen:

Aikido op Melanchthon College (Schiebroek)

 

Da Vinci College (Dordrecht) – Oktober/November 2010

Meer over dit initiatief kunt u nalezen in ons nieuwsoverzicht:

Aikido Clinics op Da Vinci College (Dordrecht)

 

BSO Makandra – September/Oktober 2010

In een periode van 6 lessen van elk 1 uur maakt een groep van 12-14 kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud kennis met de principes van aikido zoals Aikido Centrum Rotterdam deze onderwijst. Naast het leren van een basistechniek wordt op een speelse doch actieve wijze gewerkt aan het valbreken. De kinderen leren op deze wijze hoe ze moeten vallen met als doel mogelijk letsel te voorkomen.

Meer over dit initiatief kunt u nalezen in ons nieuwsoverzicht:

Start aikido bij BSO Makandra

Aikido project bij BSO Makandra succesvol afgerond

 

Bredeschool Rotterdam – Openbare basisschool Duo2002, locatie Kasteel Spangen – Maart t/m Juni 2010

In Maart 2010 is Aikido Centrum Rotterdam gestart met aikidolessen voor 16 leerlingen van groep 6B van de openbare basisschool Duo2002 op locatie Kasteel Spangen. Het betreft een pilot van 8 lessen van 1 uur waarin de focus ligt op agressiebeheersing, sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen. In verband met het succes van de lessen op de groep zijn op verzoek van Duo2002 de lessen vervolgens verlengd tot het einde van het schooljaar.

De primaire focus tijdens de lessen ligt op agressiebeheersing, sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen en respect. Tijdens de lessen passen we aikido toe als middel om persoonlijke- en groepsprocessen te doorbreken en enigszins te veranderen.

Meer over dit initiatief kunt u nalezen in ons nieuwsoverzicht:

Start Aikido bij Bredeschool Duo2002 – Kasteel Spangen

Aikido Rotterdam @ Bredeschool Duo2002

Aikidolessen op Bredeschool Duo2002 KS verlengd!

Eindpresentatie Aikido @ Bredeschool Duo2002

 

Bredeschool Rotterdam – basisscholen De Klaver en de Elisabethschool (Carnisse) – September/Oktober 2009

Aikido Centrum Rotterdam is in opdracht van de Brede Scholen, De Klaver en de Elisabethschool, in september 2009 gestart met het aanbieden van jeugdaikido in Carnisse. De Brede Scholen breiden hun onderwijsaanbod en -uren uit met activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en spel of wetenschap en techniek.

Het doel van het opgestelde lesprogramma was om een groep van circa 15 leerlingen in de leeftijdscategorie van 9 tot 11 jaar in 6 lessen van 1,5 uur aikido te leren, zodat de kinderen tijdens de eindpresentatie de opgedane kennis en technieken aan hun ouders konden tonen. Op 15 oktober 2009 heeft de groep een succesvolle eindpresentatie gegeven en waren de Brede Scholen zeer tevreden met het eindresultaat.

Meer over dit initiatief kunt u nalezen in ons nieuwsoverzicht:

Aikido Centrum Rotterdam start aikidolessen bij Brede Scholen ‘De Klaver’ en ‘De Elisabethschool’

Eindpresentatie aikido door kindergroep van De Klaver en de Elisabethschool

Kinder/jeugdaikido in R’dam-Hillegersberg – Oktober 2009 tot heden

Aikido Centrum Rotterdam is in oktober 2009 gestart met aikidolessen voor kinderen en de jeugd in de leeftijdscategorie van 9 tot 14 jaar met als doel, om met deze dynamische vorm van zelfverdediging, hen te helpen op te groeien tot een prettig mens, met zelfvertrouwen en respect voor anderen. De doelgroep leert tijdens de lessen om goed voor zichzelf te zorgen, maar hiermee ook voor mensen in hun directe omgeving.

De aikidoles is een vormingstraject, gericht op zelfbescherming en zelfontplooiing in samenwerking met anderen. Door mentale en fysieke vorming leren de kinderen om te gaan met lastige situaties. Beweging en lichaamscontrole spelen daarbij een belangrijke rol; door regelmatige training nemen zelfvertrouwen en een goede balans tussen lichaam en geest toe. Tijdens de lessen wordt geleerd – onder toenemende druk – een lastige situatie het hoofd te bieden, waarbij veelal gebruik gemaakt wordt van de kracht en snelheid van de aanvaller.

Meer over onze kinder- en jeugdlessen kunt u terugvinden op onze website en nalezen in ons nieuwsoverzicht.

Voor meer informatie over hoe Aikido Centrum Rotterdam een bijdrage kan leveren aan uw maatschappelijk initiatief, kunt u contact opnemen met de heer Sachien Raghoe.