Aikido Centrum Rotterdam start Aikido project voor kinderen met een visuele beperking

Op woensdag 18 januari 2012 starten Richard Koning (dojohouder Aikido Centrum Schiedam) en Sachien Raghoe – in samenwerking met organisatie Special Heroes – met een nieuw maatschappelijk Aikido project voor kinderen met een ‘visuele beperking’ in de regio Rotterdam.

Het betreft hier kinderen uit het 2 VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) groepen, die gedurende 4 lessen kennismaken met Aikido met als doel om uiteindelijk hierna zelfstandig bij een Aikidoschool in de regio te kunnen aansluiten. Met de docent is afgesproken om voor beide VSO groepen een thema als leidraad tijdens de 4 lessen aan te houden die aansluit bij elke VSO groep en waarmee tevens de doelstellingen van de opleiding worden ondersteund.

Vooral omdat de kinderen een visuele beperking hebben is de uitdaging voor Richard en Sachien groter en maakt dit het project alleen maar leuker! De doceermethodiek die tot nu toe is gebruikt bij trajecten op diverse lagere-, middelbare scholen en het bedrijfsleven zal voor deze groepen worden verrijkt zodat beide heren het ‘beeld van Aikido’ nu grotendeels verbaal en vooral op het gevoel moeten vormgeven.

No Comments Yet.

Leave a comment