Aikido project bij VISIO Rotterdam succesvol afgerond!

Op woensdag 8 februari 2012 hebben Richard Koning en Sachien Raghoe de laatste en 4e les bij de VISIO in Rotterdam verzorgd. Aan de ouders van de VSO leerlingen werd de gelegenheid geboden om tijdens deze laatste les te komen kijken naar de vorderingen die de VSO leerlingen in de 4 lessen hebben gemaakt.

Een belangrijk aspect is dat de VSO leerlingen een duidelijk besef/gevoel hebben gekregen tussen het ‘in balans zijn’ en ‘onbalans’ en handvatten om jezelf in balans te houden. Wat heel leuk was om te ervaren is dat de VSO leerlingen met veel plezier de 4 lessen hebben gevolgd, elke leerling op zijn eigen manier Aikido heeft geleerd en iedereen handvatten heeft meegekregen om zelfverzekerder in de maatschappij te kunnen bewegen.

img4f4425b3e1875

Een aantal VSO leerlingen zijn door de lessen zo geënthousiasmeerd dat zij mogelijk in hun eigen woonomgeving naar een Aikido dojo op zoek gaan. Met de VISIO is afgesproken dat Aikido Centrum Rotterdam voor deze VSO leerlingen een bemiddelende rol zal spelen, zodat zij goed in de Aikido dojo zullen landen.

img4f44262540506

Wederom een succesvol afgerond project door Aikido Centrum Rotterdam die is afgestemd met de doelstellingen van de VISIO Rotterdam en die Richard en Sachien een goed beeld heeft gegeven wat er speelt bij het lesgeven aan kinderen met een visuele beperking.

No Comments Yet.

Leave a comment