Aikido workshops op Duo Zomerfeest 2011

Op woensdag 29 juni 2011 hebben Richard Koning en Sachien Raghoe het maatschappelijk aikidotraject bij OBS Duo2002 in kader van de Rotterdamse Bredeschool voor kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 succesvol afgerond d.m.v. een workshop op het Duo Zomerfeest 2011 op de binnenplaats van locatie Starrenburg.

Door het goede weer konden alle leerlingen van OBS Duo2002 tijdens dit feest kennis maken met het Aikido en buiten op de mat meedoen aan de korte workshops die werden verzorgd.


1 2

OBS Duo2002 heeft uitgesproken de intentie te hebben om in het schooljaar 2011-2012 weer een aikidotraject voor de kinderen met Aikido Centrum Rotterdam op te starten i.s.m. met Richard en Sachien.

3
Fotografie: Sachien Raghoe

No Comments Yet.

Leave a comment