Rotterdam Sport op Maat plaatst nieuwsbericht over Aikido Centrum Rotterdam

Ook Rotterdam Sport op Maat heeft in haar nieuwsoverzicht het bericht geplaatst dat Aikido Centrum Rotterdam een Aikido project is gestart voor visueel beperkten. Voor het volledig bericht klik op de volgende link: Rotterdam Sport op Maat Nieuwsbericht.

img4f1de341dfe6f

Rotterdam Sport op Maat is een netwerkorganisatie die de drempels verlaagt voor een brede doelgroep met verschillende beperkingen om te sporten. In Rotterdam zijn er circa 60.000 mensen met een beperking, variërend van visuele of auditieve beperkingen tot aan chronische ziekten en verstandelijke beperkingen. Het hoofddoel van Rotterdam Sport op Maat is sportparticipatie voor mensen met een beperking te verhogen.

Aikido Centrum Rotterdam werkt uiteraard graag mee aan dergelijke initiatieven vanuit het uitgangspunt dat Aikido voor iedereen toegangkelijk moet zijn ongeacht (start)leeftijd, geslacht of mobiliteit.

No Comments Yet.

Leave a comment